Logo on yrityksesi kasvot ja keskeinen osa yrityksen identiteettiä.

 

Logo voidaan suunnitella joko yritykselle tai vaikka erilliselle palvelulle tai tuotteelle. Logo on usein näkyvin osa kaikkea markkinointia, jolloin sen painoarvo on myös huomattava. Voidaan suunnitella täysin uusi logo esimerkiksi uudelle yritykselle tai tuotteelle - tai vaihtoehtoisesti vanhaa logoa voidaan modernisoida vastaamaan nykyajan tarpeita, säilyttäen samalla jo saavutettu tunnistettavuus. Onnistunut logo on ajaton, monikäyttöinen sekä muistettava.

 

Suunnittelen ja toteutan logon aina yhteistyössä asiakkaan kanssa - asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Logon suunnitteluun sisältyy aina kaikki tarvittavat tiedostomuodot eri yhteyksiin.
Ohessa muutamia esimerkkejä toteutuksiani.

Paupai Design - Graafista suunnittelua
@paupai_design
@paupai_design