urban ted

Logo ja visuaalinen ilme

UrbanTed on innovatiivinen yritys, joka pyrkii luomaan verkostoja yritysten kesken.

UrbanTed sai oman "urbaania symbioosia" kuvaavan logon sekä sen ympärille rakentuvan raikkaan yritysilmeen. ​

www.urbanted.fi

palasista eteenpäin

Logo ja visuaalinen ilme

 

Palasista eteenpäin on Sininauhaliiton ja Irti huumeista ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke, jossa kehitetään koko perhettä tukeva ensiapumalli. Palasista eteenpäin -hanke tarjoaa ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä. 

 

Suunnittelin hankkeeseen logon ja visuaalisen ilmeen, sekä laajasti erilaisia markkinointimateriaaleja. 
www.palasistaeteenpain.fi

naficon

Logo ja visuaalinen ilme  

 

Naficon Liitin Oy on suomalainen kuituoptisten tuotteiden valmistaja ja jälleenmyyjä. Naficon kaipasi yhdenlinjaista otetta markkinointimateriaaleilleen, jotka aiemmin teetettiin kirjavasti eri toimijoiden kanssa. Naficonilla oli olemassa oleva logo, joka haluttiin säilyttää brandin jo nykyisten asiakkaidensa keskuudessa saavuttaman tunnettuuden vuoksi. Myös sininen värimaailma oli kulkenut mukana materiaaleissa eri sävyissään, jolloin saman värimaailman katsottiin myös tukevan olemassa olevaa brandia. 

 

Yritysilmeen ja markkinointimateriaalien suunnittelu lähti liikkeelle peruselementtien hahmottelulla. Yritysilmeen perustaksi luotiin kaareva kuvio, joka toistuu hieman mukailtuna kaikissa Naficonin materiaaleissa. Kaari kuvastaa yritystä kasvavana kuituoptisten tuotteiden valmistajana. Värimaailma yhtenäistettiin ja käyttöön otettiin kaksi eri sinisen sävyä, joilla luodaan keskinäistä dynamiikkaa ja lisätään syvyyttä ilmaisuun. Sinisen lisäksi käytössä ovat harmaa sekä musta. Näin luotiin asiallinen ja harmoninen kokonaisuus, joka tukee jo olemassa olevaa, suomalaista brandia sekä mukautuu joustavasti eri yhteyksiin ja materiaaleihin.

 

www.naficon.fi

Yhtenäinen visuaalinen viestintä ja yritysilme muun muassa logon, valitun värimaailman ja typografian kautta tukee toivottua yrityskuvaa ja rakentaa samalla yrityksen tunnettuutta. Hyvä yritysilme on luontevasti mukailtavissa erilaisiin kanaviin ja yhteyksiin.

 

Hallittu ja yhdenmukainen yritysgrafiikka aina käyntikorteista lomakkeisiin on olennainen osa onnistuneen yritysilmeen käytäntöön viemistä. Kun jokainen lomake, käyntikortti ja esityspohja tukevat samaa visuaalista ilmettä, on sanomakin tehokkaampi.

 

Suunnittelen ja toteutan laajasti visuaalisia ilmeitä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Alla muutamia esimerkkejä toteutuksistani.

Paupai Design - Graafista suunnittelua
@paupai_design
@paupai_design