portfolio / julkaisujA

Seure Henkilöstöpalvelut toteutti 20-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi juhlajulkaisun taustoittamaan yrityksen historiaa ja nykyistä liiketoimintaa esitellen mm. Seuren eri toimialoilla toimivia vuokratyöntekijöitä. Vastasin julkaisun ulkoasun suunnittelusta ja toteutuksesta. Malleina toimi Seuren vuokratyöntekijöitä ja heidät kuvasi Teemu Jääskelä.

Seure20 Juhlajulkaisu
Siltamäen seurakuntakodin kausiohjelma syksy 2014
Puistolan kirkon kausiohjelma
Siltamäen seurakuntakodin kausiohjelma kevät 2015

Siltamäen seurakuntakoti julkaisee kaksi kertaa vuodessa kausiohjelmansa tulevalle kaudelle. Kausiohjelmaan olen suunnitellut ja toteuttanut ulkoasun kuvineen. Valokuvat ovat seurakuntakodin omasta ympäristöstä.

Suunnittelin ja toteutin myös Puistolan seurakunnalle oman kausiesitteen. Esitteen osalta vastasin ulkoasun suunnittelusta ja toteutuksesta sekä valokuvauksesta.

Paupai Design - Graafista suunnittelua