portfolio / yritysgrafiikka


CASE: NAFICON

Naficon Liitin Oy on suomalainen kuituoptisten tuotteiden valmistaja ja jälleenmyyjä. Naficon kaipasi yhdenlinjaista otetta markkinointimateriaaleilleen, jotka aiemmin teetettiin kirjavasti eri toimijoiden kanssa. Naficonilla oli olemassa oleva logo, joka haluttiin säilyttää brandin jo nykyisten asiakkaidensa keskuudessa saavuttaman tunnettuuden vuoksi. Myös sininen värimaailma oli kulkenut mukana materiaaleissa eri sävyissään, jolloin saman värimaailman katsottiin myös tukevan olemassa olevaa brandia. Ilmeen yhdenmukaistaminen ja kasvojen kohotus oli kuitenkin ajankohtainen Naficonin laajentaessa toimintaansa Arabiemiiraatteihin, jonne Naficon avasi syksyllä 2015 tuotantotehtaan ja yksikön nimellä Naficon Fibre Optic manufacturing, NFOM LLC.

Yritysilmeen ja markkinointimateriaalien suunnittelu lähti liikkeelle peruselementtien hahmottelulla. Yritysilmeen perustaksi luotiin kaareva kuvio, joka toistuu hieman mukailtuna kaikissa Naficonin materiaaleissa. Kaari kuvastaa yritystä kasvavana kuituoptisten tuotteiden valmistajana. Värimaailma yhtenäistettiin ja käyttöön otettiin kaksi eri sinisen sävyä, joilla luodaan keskinäistä dynamiikkaa ja lisätään syvyyttä ilmaisuun. Sinisen lisäksi käytössä ovat harmaa sekä musta. Näin luotiin asiallinen ja harmoninen kokonaisuus, joka tukee jo olemassa olevaa, suomalaista brandia sekä mukautuu joustavasti eri yhteyksiin ja materiaaleihin.

Naficon Business Cards
Naficon Company Profile
Naficon Company Profile
Naficon NFOM LCC web site
Naficon tuotekortti
Naficon tuotekortt
Seuren yritystunnus
Seuren käyntikortti ja kirjelomake

UrbanTed on innovatiivinen yritys, joka pyrkii luomaan verkostoja yritysten kesken. UrbanTed sai oman "urbaania symbioosia" kuvaavan logon sekä sen ympärille rakentuvan raikkaan yritysilmeen. www.urbanted.fi​

Seuren visuaalinen ilme uusittiin keväällä 2017. Uudessa ilmeessä haluttiin nostaa keskiöön ns. loppuasiakkaat ja korostaa näin työntekijöiden merkitystä hyvässä asiakaskokemuksessa. Ilmettä raikastettiin tehosteväreillä, jotka luovat kontrastia ilmeen keskiössä kulkeviin mustavalkokuviin.

Palasista eteenpäin on Sininauhaliiton ja Irti huumeista ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke, jossa kehitetään koko perhettä tukeva ensiapumalli. Palasista eteenpäin -hanke tarjoaa ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä. www.palasistaeteenpain.fi​

Suunnittelin hankkeeseen logon ja visuaalisen ilmeen, sekä laajasti erilaisia markkinointimateriaaleja.

Paupai Design - Graafista suunnittelua