GRAAFINEN SUUNNITTELU

Yhtenäinen visuaalinen viestintä ja yritysilme muun muassa logon, valitun värimaailman ja typografian kautta tukee toivottua yrityskuvaa ja rakentaa samalla yrityksen tunnettuutta. Toimiva yritysilme on luontevasti mukailtavissa erilaisiin kanaviin ja yhteyksiin.

Hallittu ja yhdenmukainen yritysgrafiikka aina käyntikorteista lomakkeisiin on olennainen osa onnistuneen yritysilmeen käytäntöön viemistä. Kun jokainen lomake, käyntikortti ja esityspohja tukevat samaa visuaalista ilmettä, on sanomakin tehokkaampi.

Suunnittelen ja toteutan laajasti visuaalisia ilmeitä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Alla muutamia esimerkkejä toteutuksistani.VISUAALISET ILMEET JA YRITYSGRAFIIKAT

Yhtenäinen visuaalinen viestintä ja yritysilme muun muassa logon, valitun värimaailman ja typografian kautta tukee toivottua yrityskuvaa ja rakentaa samalla yrityksen tunnettuutta. Hyvä yritysilme on luontevasti mukailtavissa erilaisiin kanaviin ja yhteyksiin.

Hallittu ja yhdenmukainen yritysgrafiikka aina käyntikorteista lomakkeisiin on olennainen osa onnistuneen yritysilmeen käytäntöön viemistä. Kun jokainen lomake, käyntikortti ja esityspohja tukevat samaa visuaalista ilmettä, on sanomakin tehokkaampi.


LOGOT JA LIIKEMERKIT

Logo on yrityksesi kasvot ja keskeinen osa yrityksen identiteettiä. Onnistunut logo on ajaton, monikäyttöinen sekä muistettava.

Logo voidaan suunnitella joko yritykselle tai vaikka erilliselle palvelulle tai tuotteelle. Logo on usein näkyvin osa kaikkea markkinointia, jolloin sen painoarvo on myös huomattava. Logo voidaan suunnitella täysin alusta esimerkiksi uudelle yritykselle tai tuotteelle - tai vaihtoehtoisesti vanhaa logoa voidaan modernisoida vastaamaan nykyajan tarpeita, säilyttäen samalla jo saavutettu tunnistettavuus. 

Suunnittelen ja toteutan logon aina yhteistyössä asiakkaan kanssa - asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Logon suunnitteluun sisältyy aina kaikki tarvittavat tiedostomuodot eri yhteyksiin.

Ohessa muutamia esimerkkejä toteutuksiani.


ESITTEET JA JULKAISUT

Markkinoinnin ja viestinnän tueksi toteutettavien materiaalien ulkoasuun kannattaa panostaa. Linjakkaat ja viimeistellyt esitteet, flyerit tai ilmoitukset kiinnittävät vastaanottajan huomion paremmin ja ovat myös tehokkaampia.​

Suunnittelen ja toteutan monipuolisesti erilaiset esitteet ja julkaisut, oli kyse sitten yksittäisestä markkinointiesitteestä ja vaikkapa yrityksen vuosiraportista.

Ohessa muutamia esimerkkejä toteutuksistani.


LEHTITAITTO

Lehtitaitot kuuluvat ehdottomasti suosikkitöihini. Lehtitaitto antaa usein on mahdollisuuden leikitellä laajemmin ulkoasun kanssa - valittu visuaalinen linja kuitenkin säilyttäen.

Lehden ulkoasun suunnittelussa voidaan lähteä liikkeelle täysin puhtaalta pöydältä, tai hyödyntää jo olemassa olevaa ulkoasua ja visuaalista ilmettä. 


KUVANKÄSITTELY

Toteutan monipuolisesti erilaisia kuvankäsittelytöitä aina yksinkertaisimmista kuvakoon ja formaatin muokkauksista monimutkaisempiin kuvankäsittelyihin ja kuvamuokkauksiin.